Velkommen til nettstedet til Anflug 2!

Copyright: Getty Images

Til hvert kapittel finner du:

  • grammatikkoppgaver med innledende henvisninger til grammatiske læringsmål
  • nettoppgaver fra arbeidsboka
  • ekstra nettoppgaver
  • lyd til alle tekster, sanger og lytte- og uttaleøvinger i arbeidsboka

Til kapitlene 3, 6, 9, 12 og 14 er det laget egenevalueringsskjema.

 

Glosemesteren

Oktober


1

Ozapft is – Oktoberfest in München

Jedes Jahr feiert man in München das Oktoberfest.

3

Tag der Deutschen Einheit

Erst seit 1990 ist der 3. Oktober deutscher Nationalfeiertag.

15

Der Kölner Dom

Kann eine Kirche gleichzeitig 761 und 129 Jahre alt sein?

26

Nationalfeiertag in Österreich

Österreich ist ein Land in Mitteleuropa mit etwa 8 Millionen Einwohnern.


Aktuelles

Ordbok i undervisningen

Bli en bedre ordbokbruker!

Les mer

Forslag til årsplan

På lærersidene kan du nå laste ned forslag til årsplan.

Les mer

Test dine geografikunnskaper!

Nye kart-quizzer er lagt ut.

Les mer

Litterært tysklandskart: Deutschland erlesen!

Lytt til verbene!

Lytt til hvordan verbene uttales. Lytt til de grammatiske tidene du kan og forsøk selv.

Les mer