Weihnachten in Deutschland

http://www.weihnachtsideen24.de/images/window_color_vorlagen/weihnachtsbaum.jpghttp://www.weihnachtsideen24.de/images/window_color_vorlagen/weihnachtsbaum.jpg

Aufgabe

Slå opp i tekstboka side 55 og lag en liste over alle ord du finner som har med jul og advent å gjøre. Bruk tysk google. Finn bilder av alle jule/adventstingene (Adventskranz, Weihnachtsgans, Nikolaus etc). Bruk f.eks PowerPoint og lag et lite foredrag om adventstiden i Tyskland. Du kan f.eks bruke de korrigerte setningene på side 55 i tekstboka som tysk tekst.

NB: Skal du holde en presentasjon må du kunne de tyske setningene du skal si utenat!

NB: Husk å oppgi kilde dersom du kopierer fra Internett! Du må også sjekke opphavsrettigheter!

Linkliste

Tysk Google

http://www.google.de